4 spotkanie klubu SOILTEQ

4 spotkanie klubu SOILTEQ Nov. 20, 2017, ALL

SOILTEQ to technologia rolnictwa zrównoważonego mająca poprawić parametry gleby poprzez zmianę sposobu jej wykorzystania, stałe międzyplony i zwiększenie płodozmianu. Stosując tą technologię uzyskujemy wyższą produktywność gleby i jej lepszą strukturę, wraz z oszczędnością kosztów uprawy i naturalnym uregulowaniem poziomu chorób, chwastów i owadów.

07.11.2017 w Jerzykowie k/Pobiedzisk odbyło się 4 spotkanie pod tytułem „Stwórz swój płodozmian w filozofii SOILTEQ”.

Głównym prelegentem był Matthieu Archambeaud. Ceniony konsultant oraz ekspert w dziedzinie zrównoważonego rolnictwa z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w siewie bezpośrednim. Specjalizuje się w badaniu życia glebowego i wprowadzaniem innowacyjnych technologii opartych na wiedzy o roślinach i ich interakcjach w produkcji.

Tematem wykładu Matthieu Archambeaud były zalety stosowania międzyplonów oraz zasady doboru gatunków roślin które możemy wykorzystać jako międzyplony. Matthieu Archambeaud omówił także tematykę siewu roślin uprawnych z rośliną towarzyszącą.

Po wykładzie wszyscy uczestnicy udali się na do gospodarstwa Rolchamp które prowadzi Boulan Cedric. Właściciel gospodarstwa zaprezentował park maszynowy którym wykonuje siew w technologii Strip-Till oraz siew międzyplonów. Najważniejszym punktem warsztatów była wizyta na polu gdzie wszyscy mogli w praktyce ocenić zalety i wady omawianych wcześniej zagadnień.

Latest news

24 nov

2 spotkanie klubu PhytoTEQ

PhytoTEQ to klub, który skierowany jest dla rolników, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny środków ochrony roślin, racjonalnego ich sto...

More
4 oct

Corn field days - DOBROGOSZ near STRZELIN

On 21st of September 2017 at 11:00 in Dobrogosz near Strzelin took place another event from the cycle of maize days which was hosted by SOUFFLET AG...

More

Trading

We are trading cereals and oilseeds crops
Learn more

SFS PL marka premium Eng.png

SOILTEQ

Explore more about sustainable farming
Learn more