SOUFFLET GROUP

Soufflet is a French, family owned, foods group of international scope. It operates in particular in the barley, wheat and pulses sectors. The biggest family owned on-farm buyer of cereals in Europe, it also operates on the international cereal markets through its Soufflet Négoce subsidiary.


 In barley, it is a major operator on the world malt market with twenty eight plants in Europe, Asia and South America.

 

In wheat, it is one of Europe’s top millers with eight mills in France and Belgium. It is significant manufacturer too of plant bakery goods in France and Portugal, and also operates on the fast food market.

 

With Soufflet Biotechnologies, the Soufflet Group invests heavily in finding new added value for agricultural resources.

 

The Group employs 7,441 staff in eighteen

schemasoufflet_gb.jpg

News

24 nov

2 spotkanie klubu PhytoTEQ

PhytoTEQ to klub, który skierowany jest dla rolników, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny środków ochrony roślin, racjonalnego ich sto...

More
20 nov

4 spotkanie klubu SOILTEQ

SOILTEQ to technologia rolnictwa zrównoważonego mająca poprawić parametry gleby poprzez zmianę sposobu jej wykorzystania, stałe międzyplony i zwięk...

More
All news

Location

SOUFFLET Location
More