ActivSOIL NITRO

ActivSOILNITRO jest aktywatorem gleby, przeznaczonym do zwiększenia zawartości azotu atmosferycznego w glebie i podwyższeniaAKTIV NITRO polsko picture.png wydajności upraw rolniczych. Nawóz ten zawiera bakterie glebowe, które są odpowiedzialne za aktywność mikrobiologiczną gleby i utrzymują wysoką jakość produkcji rolnej. ActivSOILNITRO stosowany jest głównie w intensywnej produkcji, gdzie stosowanie obornika, roślin strączkowych czy płodozmianu jest ograniczona. Bakterie z rodzaju Azotobacter po zastosowaniu ActivSOILNITRO kolonizują system korzeniowy roślin, namnażają się i aktywnie asymilują azot atmosferyczny, który jest następnie równomiernie dostarczany roślinie. Uwalnianie azotu przez bakterie jest niezmienne i niezależne od panujących warunków (nawet w trudnych warunkach atmosferycznych). Aktualnie, w czasie zmieniających się przepisów prawnych dotyczących ograniczania dawek nawozów azotowych, ActivSOILNITRO jest alternatywnym źródłem azotu, który gwarantuje utrzymanie produkcji na danym poziomie ilościowym i jakościowym.

 

Uprawy: Dla wszystkich upraw

Sklad: Azotobacter chroococcum, wysoka koncentracja > 5x1012 CFU/l, Mo 0,02 %, Mn 2 %

Opakowanie: 5 l
 

Ulotka:  Icon pobierz (670,5 KB)

Etykieta:  Icon pobierz (568,8 KB)